Mindblowing

 

Eigenlijk willen we ons allemaal rustig, veilig en gelukkig voelen. En om dat te bereiken werken we hard. Soms té hard en té veel en dan verandert de oplossing in een probleem.

Als we veiligheid, geluk en rust (gevoelens die we alleen binnenin ons kunnen ervaren) niet zouden zien als iets dat wij via de buitenwereld moeten verwerven, dan zou het leven meteen al een stuk rustiger zijn. Dan konden we ophouden met streven, vergelijken, verlangen en werken aan en voor en ernaartoe.

Waarom nemen we eigenlijk die (om)weg langs de buitenwereld? Dat komt omdat we ons vooral laten leiden door ons denkhoofd dat alleen déze weg kent. Dat kleine stukje van ons lichaam regeert – vaak op weinig democratische manier- de rest van het lijf. En van verandering houdt het denken niet. Het geeft altijd dezelfde adviezen: “Je moet nog harder werken, je moet doen wat je wordt gezegd, je moet dit zeggen, vinden ….. ”. Of het probeert je te ‘motiveren’ door je te duidelijk te maken dat je echt een sukkel bent als je nu niet snel….. .Het denken komt altijd met oude oplossingen/reacties omdat het zich volstrekt automatisch en ongemerkt baseert op eerdere ervaringen met min of meer vergelijkbare situaties. Meer min dan meer trouwens! Het hoofd ziet echt het verschil niet tussen het missen van een promotie en het niet gezien worden door je ouders!
En altijd wil het denken dat je in actie komt, gaat vechten. Vaak ook met jezelf!

Werkt dat? Niet echt. En zeker niet je leven lang. Maar nog veel belangrijker: helpt het ons om innerlijk geluk,veiligheid, vrede en rust te ervaren? Of houdt dit patroon ons daar juist vanaf? En is er ook een andere weg?

Natuurlijk is er een andere weg. Er zijn er zelfs een heleboel. Zolang er mensen op aarde rondlopen kennen we al directe binnendoor wegen naar rust, geluk en vrede. Meditatie en aura- en chakrabehandelingen zijn daar voorbeelden van. Door de denkwolken heen brengen ze je terug naar huis.Thuis in jezelf waar de veiligheid, vrede en rust, die je via de buitenwereld probeerde te verkrijgen, altijd al waren en op je wachtten.

Of zoals een cliënt (mijn dank aan hem is groot) het – na een behandeling- zo kernachtig samenvatte:’Dit was MINDBLOWING!’

Ik wens je een goede vakantie en hoop je daarvoor of daarna weer te zien. Wellicht bij de meditatie avond of – ochtend op 21 juni, bij Energetische Meditatie deel 3 (volgende week) voor een aura-en chakra behandeling of een Malva Detox  voor een nazomerprijsje na de vakantie?

Posted in: Geen categorie