Nier, lever, aura en chakra’s

Helder denken met je nieren, fris kijken met je lever? 

Nierenergie is verbonden met het element water. Het altijd warm hebben of altijd koud duidt op teveel of te weinig van dit element. De nieren gaan over vasthouden en loslaten. Niet alleen van het vocht dat door de nieren wordt gereinigd, deels gerecycled en deels afgevoerd,  maar ook over het vasthouden van gedachtenpatronen en gewoonte energie. Een voorbeeld: er gebeurt iets, nauwelijks waarneembaar spant er zich in je lijf iets aan, er ontstaat een sensatie in je lichaam en je hoofd labelt het als een emotie.  Dan grijpt het denken in en legt je uit waardoor de emotie is ontstaan (altijd door een oorzaak buiten jou) en haalt daarbij en passant nog wat oude koeien uit de sloot zodat de emotie sterker wordt, gevoed door oud zeer. Je kunt er helemaal van in de ban raken waardoor je oude pijn in het nu herbeleeft en het ervaart als nieuw. Een zowel fysieke als geestelijke verkramping treedt dan op.

Nieren zijn bij uitstek de vasthouders en loslaters binnen jouw energetische systeem. Fysiek gesproken plas je het impure uit en behoudt het pure. Als er evenwicht is.

De nieren ook met de wil verbonden. Ze raken uitgeput als er voortdurend teveel wilskracht wordt gevraagd. Ook teveel drinken, seks , werk en koude schaden de nierenergie. En raak je echt teveel energie kwijt en kun je je energie niet vasthouden, dan ontstaat angst. ( in je broek plassen van angst is een bekend fenomeen). Angst is een veelvoorkomend symptoom bij te weinig nierenergie. Andere symptomen van een negatieve nierenergie (te weinig) zijn naast angst: niet kunnen beslissen, verward praten, timide en willoos, geen zin in seks, ongeduld, gapen.

Het omgekeerde kan ook. Bij een positieve nierenergie (teveel nierenergie dus) hoort eveneens bepaald gedrag te weten: niet willen praten, zeer beslist zijn en niet kunnen stoppen met werken.

Leverenergie is verbonden met het element hout. Leverenergie staat daarom in het voorjaar altijd enigszins in de schijnwerpers. Immers, het uitbottende hout in de natuur vindt zijn equivalent in ons lichaam  in de vorm van lentekriebels.  Bij een goede stromende leverenergie ervaar je een gevoel van welbehagen zowel geestelijk als fysiek en je kunt je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Loopt het wat minder lekker, dan kunnen veranderende omstandigheden juist leiden tot ergernis, woede en zelfs depressie. Ook jaloersheid is een uiting van onevenwichtige leverenergie.

De leverenergie gedijdt het best in een  vrolijke redelijke omgeving. Treedt er een verstoring op door teveel leverenergie dan uit zich dat in ontevredenheid en woede, bij te weinig leverenergie zie  je angst en depressiviteit.

De lever voedt ondermeer de spieren en als de spieren de energie die de lever levert niet op een soepele manier kunnen gebruiken of kwijt kunnen, ontstaat spanning. Er is een impuls om te bewegen maar je moet stilzitten achter je laptop. Agressie, angst, depressie en kramp kunnen hieruit voortvloeien.

 

Aura. De aura is er om je te beschermen, om een heerlijk buffertje te vormen tussen jouw energie en die van de buitenwereld. Je kunt je aura opvatten als de ruimte om je heen die gevoelsmatig van jou is. Wanneer iemand daarin komt, dan voel je dat en ga je vaak spontaan een beetje naar achteren.  De aura  is als een jas die groter en kleiner kan worden. Stap je in een volle lift, dan trekt de jas zich strak om je heen. En als je uitstapt wordt hij vanzelf weer wijder. In die jas kan van alles blijven hangen aan energie, aan irritatie, gedachten. Dan kun je iets niet uit je hoofd zetten of je raakt een bepaald gevoel niet kwijt. Iets anders is dat je aura, bijvoorbeeld door angst of depressiviteit strakker kan gaan zitten waardoor je eigenlijk nog maar weinig ruimte ervaart. Vaak krijgen mensen het dan ook benauwd.

Chakra’s zijn als het ware de rotondes op de verkeerswegen van je lichaam. Je hebt 12 belangrijke wegen (meridianen) en daarvan zijn er twee superverkeerswegen; een aan de voorkant en een aan de achterkant. Het verkeer- lees de energie- moet door kunnen stromen – vooral over die twee grote banen- anders krijg je een file, opstopping, stasis in energetische termen.

De rotondes, de chakra’s, spelen in dit hele verkeer een belangrijke rol. Ze maken niet alleen deel uit van het interne verkeer op de verkeerswegen in jouw lichaam,  nee het is nog ingewikkelder. In de chakra’s komt ook verkeer van buiten (dus uit de jou omringende buitenwereld) binnen en er gaat verkeer vanuit het interne wegennet naar buiten. Als er in of rond een chakra dus een file of opstopping ontstaat kan dat energetisch effect hebben op verschillende niveaus. En het heeft  natuurlijk altijd repercussies op de rest van het verkeer.

N.B. het bovenstaande zegt niets over de fysieke staat van het betreffende orgaan. De namen zijn wat dat betreft verwarrend. Je lever kan het prima doen op het fysieke niveau en tegelijkertijd kun je toch knap humeurig zijn door een energetische verstoring van de leverenergie.